loader image

Informácie o používaní súborov cookies

Všetky cookies a obdobné nástroje integrované na webstránkach i) https://huglo.com/ ii) https://huglo.sk/ iii) https://www.trovi.sk/ iv) https://foaf.sk/ v) https://softygon.com/ (ďalej spoločne len ako „Webstránky“ alebo samostatne ako „Webstránka“) prevádzkuje spoločnosť:

Foaf, s.r.o.
Pribinova 30
Bratislava – mestská časť Ružinov
821 09 Bratislava
IČO: 36 774 421

(ďalej len „my“, „FOAF“, alebo „Prevádzkovateľ“). Ohľadne cookies môžete kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu, a to buď:

  • e-mailom na: dpo@foaf.sk, alebo
  • poštou na: Foaf, s.r.o. so sídlom Pribinova 30, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Tento dokument je primárne venovaný návštevníkom Webstránky, nakoľko poskytuje informácie o tom, ako používame súbory cookies a obdobné nástroje v súvislosti s používaním Webstránky a ako ďalej využívame takto získané dáta.

Tento dokument dopĺňa a konkretizuje všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú dostupné v Podmienkach ochrany súkromia.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, máte ako dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vykonávanom na:

  • právnom základe oprávnených záujmov; a
  • účely priameho marketingu;

vrátane súvisiaceho profilovania. Daná námietka má rovnaký účinok ako odvolenie súhlasu.

Informácie uvedené v tomto dokumente podliehajú priebežným zmenám a aktualizáciám.

Foaf, s.r.o.
28. marec 2024

1. Aké typy cookies používame?

Cookies sú súbory, ktoré sa uložia do Vášho internetového prehliadača využívaného Vašim zariadením pri prehliadaní našich Webstránok a zasielajú nám informácie o Vašej aktivite. Ide o technológiu, ktorá nám pomáha lepšie ovládať a nastaviť naše Webstránky, porozumieť Vášmu správaniu počas ich využívania ale aj adresnejšie cieliť našu online reklamu a kampane.

Na našich Webstránkach využívame tieto základné typy cookies:

  • Nevyhnutné cookies – Nevyhnutné súbory cookies slúžia na anonymnú identifikáciu používateľa, umožňujú fungovanie základných funkcií, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam Webstránok, ale aj úplne základné meranie návštevnosti bez zdieľania dát s treťou stranou. Webstránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies. Nevyhnutné cookies spracúvame na účel prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie fungovania našich Webstránok bez potreby získavania Vášho súhlasu.
  • Štatistické cookies – Ide o spracúvanie štatistických cookies, ktoré využívame pri marketingovej analytike v rámci využívania špecializovaných nástrojov (napr.Google Analytics) s cieľom lepšie rozumieť a interpretovať dáta o používateľoch našich Webstránok a spôsobu akým využívajú naše služby a Webstránky, či o reklamných kampaniach a následne ich využívať pri cielení reklamy. Na využívanie štatistických cookies za účelom cielenia a personalizácie obsahu reklamy od Vás vyžadujeme predchádzajúci súhlas.
  • Marketingovo-analytické cookies – Ide o spracúvanie marketingovo-analytických cookies a nástrojov tretích strán (ako je najmä Meta a Adform) pre cielenie našich reklamných kampaní a zobrazovanie reklám na našich Webstránkach, na Vašich profiloch zriadených na sociálnych sieťach pri bežnom používaní internetu. A ďalej slúži pre zvyšovanie povedomia o nás v online prostredí využívaním analytických cookies a nástrojov tretích strán (predovšetkým Facebook, Google alebo Adform) s cieľom zobrazovať na našich Webstránkach a sociálnych sieťach personalizovaný obsah a umožňovať Vám lepšie interakcie s našim obsahom na sociálnych sieťach cez zásuvné moduly tretích strán (napr. Facebook, LinkedIn). V súlade s právnymi predpismi vyžadujeme na všetky analytické cookies Váš predchádzajúci súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Zároveň rozlišujeme medzi tzv. „1st party“ cookies – ktoré ukladáme priamo my resp. naše servery – a tzv. „3rd party“ cookies – ktoré ukladajú naši externí poskytovatelia služieb / tretie strany ako sú napr.Google Analytics, Adform, Meta, Gemius.

2. Na aké účely a na základe čoho používame cookies?

Nevyhnutné a analytické cookies využívame na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

Účel spracúvaniaTyp cookiesPrávny základ
Prevádzka, bezpečnosť a optimalizácia fungovania webstránokNevyhnutné cookiesOprávnený záujem
Využívanie webstránky na analytické a štatistické účelyŠtatistické cookies,
Marketingovo-analytické cookies
Súhlas dotknutej osoby
Cielenie a personalizácia obsahu reklamyMarketingovo-analytické cookiesSúhlas dotknutej osoby

Tieto jednotiace účely však zahŕňajú viaceré spracovateľské operácie, ktoré bližšie opisujemenižšie:

Účel spracúvaniaBližšie vysvetlenie
Prevádzka, bezpečnosť a optimalizácia fungovania
webstránok
Ide o spracúvanie nevyhnutných cookies, ktoré nám umožňujú používať Vami zvolené nastavenia webstránok ako napr. uchovávanie udelenia súhlasu alebo nesúhlasu s cookies, využívanie nášho klientskeho portálu alebo ak máte záujem na iné využívanie našej Webstránky. Ide taktiež o spracúvanie nevyhnutných cookies, ktoré prispievajú k ochrane pred útokmi Cross-Site Request Forgery (CSRF) a proti spamu robotov alebo inak podporujú správne a bezpečné fungovanie Webstránky.
Využívanie webstránky na analytické a štatistické účelyIde o spracúvanie marketingovo-analytických cookies pri využívaní špecializovaných nástrojov (napr. Google Analytics, Gemius alebo Adform) s cieľom lepšie rozumieť a interpretovať dáta o používateľoch našich Webstránkach a spôsobe, akým sa využívajú naše služby a tiež monitorovanie reklamných kampaní a následne ich využívať pri cielení reklamy. V rámci toho môže tiež dochádzať k segmentovaniu zákazníkov do rôznych skupín, ktorým sa prispôsobujú reklamné kampane alebo obsah Webstránok.
Cielenie a personalizácia obsahu reklamyIde o spracúvanie marketingovo-analytických cookies a nástrojov tretích strán (ako je hlavne Meta a Google) pre cielenie našich reklamných kampaní a zobrazovanie reklám na našej webovej stránke, na Vašich profiloch zriadených na sociálnych sieťach a umožňovať Vám lepšie interakcie s našim obsahom cez zásuvné moduly tretích strán (napr. Meta).
3. Aké konkrétne cookies používame a aká je ich životnosť?

Nižšie je uvedený zoznam všetkých cookies, ktoré aktuálne používame na Webstránke.

Daný zoznam obsahuje aj ďalšie potrebné informácie vrátane životnosti cookies resp. dĺžky ich funkčnosti. Podľa doby uchovávania cookies vo Vašom zariadení alebo internetovom prehliadači sa dajú cookies rozdeliť na krátkodobé (tzv. session cookies – trvanie počas prehliadania webu), ktoré sa po zavretí prehliadača alebo ukončení relácie vymažú a dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení vymažú sa až po uplynutí určitej doby alebo až aktívnym vymazaním cookies, ktoré môžete kedykoľvek realizovať.

Google reCAPTCHA (funkčné, nutné)
Meno
Expirácia
Funkcia
_grecaptcha6 mesiacovPoskytnúť ochranu pred spamom
WordPress (funkčné, nutné)
Meno
Expirácia
Funkcia
wpEmojiSettingsSupportsreláciaUchovávať podrobnosti o prehliadači
Complianz (funkčné, nutné)
Meno
Expirácia
Funkcia
cmplz_id160 dní
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
cmplz_user_data160 dní
Určiť, ktorý banner súborov cookie sa má zobraziť
cmplz_saved_services160 dní
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
cmplz_saved_categories160 dníUchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookies
Google Analytics (štatistické)
Meno
Expirácia
Funkcia
_ga
2 roky
Uchovávať a počítať zobrazenie stránok
__utmc
30 minút
Uchovávať čas návštevy
__utmatrvalé
Uchovávať výpočet dní a času do nákupu
__utmz
6 mesiacov
Uchovávať použité kľúčové slovo a nástroj vyhľadávania
__utmbreláciaUchovávať čas návštevy
_ga_*1 rokUchovávať a počítať zobrazenie stránok
Polylang (funkčné, nutné)
Meno
Expirácia
Funkcia
pll_languagetrvaléUchovávať nastavenia jazyka
4. Ako odvolať Váš súhlas s cookies?

Prostredníctvom interakcie s aktívnym prvkom „Manage consent“ sa Vám opätovne zobrazí cookies lišta, v ktorej stačí vypnúť cookies (viď obrázok nižšie). Zmeny nastavení sa prejavia ihneď.

Svoj súhlas viete odvolať aj uplatnením žiadosti dotknutej osoby zaslanej našej zodpovednej osoby, ale tento proces nie je okamžitý a automatický. Odporúčame preto zmenu nastavení realizovať priamo na Webstránke vyššie popísaným spôsobom.

5. Ako zabrániť ukladaniu cookies do Vášho zariadenia?

Ak neudelíte súhlas cez našu cookies lištu (pokiaľ nejde o nevyhnutné cookies), tieto cookies nebudú uložené do Vášho zariadenia. Neudelenie súhlasu s marketingovými alebo štatistickými cookies nemá žiadny dopad na funkčnosť Webstránok. Všetky typy cookies (aj nevyhnutné aj analytické) viete kedykoľvek vymazať prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača, avšak v prípade vymazania aj nevyhnutných cookies nemusia optimálne fungovať niektoré nastavenia a funkcie našich Webstránok.

Vo vzťahu k špecifickým analytickým cookies tretích strán je tiež možné využiť aj tzv. opt-out mechanizmy, ktorými zabránite využívaniu konkrétnych cookies tretej strany nielen vo vzťahu k našej Webstránke, ale celkovo k používaniu akýchkoľvek iných webstránok, prípadne vo vzťahu ku konkrétnym sociálnym sieťam, ktoré používate a máte na nich zriadené vlastné používateľské konto.

Google AnalyticsInštalovaním add-on doplnku do Vášho internetového prehliadača zabránite ukladaniu cookies od služby Google Analytics a celkovo Vášmu monitorovaniu touto službou nielen na našej, ale aj na akejkoľvek inej Webstránke. Add-on je dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Facebook (Meta) / Google a mnohé ďalšie tretie strany zapojené do zobrazovania
personalizovanej behaviorálnej reklamy na internete
V prípade, že nechcete zobrazovanie personalizovaných reklám, môžete využiť iniciatívu www.youronlinechoices.com. Prostredníctvom ovládania preferencií viete vypnúť viaceré cookies na zobrazovanie týchto reklám vo vzťahu k zapojeným spoločnostiam, ktoré cookies využívajú. Ich vypnutie neznamená to, že už Vám nebude zobrazovaná reklama, ale nebude založená na Vašom správaní.
Facebook (Meta) a InstagramV prípade, ak máte na Facebooku vlastný účet môžete využiť aj ovládacie prvky pre správu cookies integrované priamo do tejto sociálnej siete, ktoré sú dostupné tu: https://www.facebook.com/settings/cookie
AdformNástroj je určený pre zaznamenávanie a vyhodnocovanie správania zákazníkov na Webe. Adform vyhodnocuje iba na základe Cookies, Spoločnosť neposiela žiadne ďalšie údaje zákazníkov. V prípade, že nechcete používať tento nástroj, tak je tzv. funkcia opt-out dostupná tu: https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/
Gemius Direct EffectV prípade, že nechcete zobrazovanie personalizovaných reklám, môžete využiť funkciu „I don’t want you to collect my data” tlačidlo na Gemius Privacy Tool Page, dostupný tu: http://privacypolicy.gemius.com/cs/

Zároveň, cez nastavenia Vášho internetového prehliadača je možné vymazať tie cookies, ktoré sú uložené vo Vašom prehliadači. Postupujte podľa informácií uvedených nižšie, podľa toho, aký prehliadač používate:

Ak si želáte zvýšiť svoju ochranu pred neoprávneným sledovaním Vášho zariadenia a správania na internete cez cookies (najmä tretích strán), využite funkciu „Do Not Track“ (resp. Blokovanie cookies tretích strán), ktorú si podľa typu využívaného prehliadača viete zapnúť podľa nasledovných inštrukcií:

6. Prenášame Vaše dáta do tretích krajín mimo EÚ/EHP?

V nevyhnutnom a minimálnom rozsahu áno. Niektorí z našich dodávateľov, ktorých využívame pri používaní cookies alebo rôznych zásuvných modulov integrovaných do našich webstránok majú sídlo resp. ich ďalšie skupinové spoločnosti majú sídlo v Spojených štátoch amerických, ktoré nemajú ako celok status adekvátnej tretej krajiny, ale podľa nedávneho rozhodnuti Komisie môžu americké spoločnosti opäť žiadať prostredníctvom certifikácie o status adekvátnosti. Zatiaľ zákonnosť prenosov do Spojených štátov amerických zabezpečujeme prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou (znenie dostupné tu). Je však možné, že naši partneri časom získajú status adekvátnosti a prenosy budú opäť prebiehať priamo na základe rozhodnutia Komisie. Až do tohto momentu poskytujeme nasledovné informácie o použitých primeraných zárukách podľa čl. 46 a čl. 47 GDPR:

Dodávateľ / tretia stranaPrimerané záruky a dodatočné opatrenia
Google Cloud EMEA Ltd. so sídlom 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írsko pre služby Google / Google Ireland Ltd. so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko pre služby Youtube (Google Analytics, YouTube Feed plugin)

Schválené záruky – samocertifikácia

Informácie o spracúvaní osobných údajov – Google

Nový typ štandardných zmluvných doložiek schválených príslušným rozhodnutím Európskej komisie (modul 1 a modul 2) a primerané dodatočné opatrenia s bližším vysvetlením nastavenia

Meta Platforms Ireland Ltd. so sídlom 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko (Page Insights, Custom audiences, Measurements and Analytics)

Schválené záruky – samocertifikácia

Informácie o spracúvaní osobných údajov – Facebook
Informácie o spracúvaní osobných údajov – WhatsApp

Informácie o spracúvaní osobných údajov – WhatsApp (pri prenose údajov mimo EHP)

Používajú sa štandardné zmluvné doložky, konkrétne kombinácia starých (štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov sprostredkovateľom z tretích krajín schválené rozhodnutím Európskej komisie 2010/87/ES z 5. februára 2010) a nových doložiek (modul 3) vložených formou dodatku k všeobecným podmienkam spracúvania osobných údajov a primerané dodatočné opatrenia vysvetlené tu:
Vysvetlenie štandardných zmluvných doložiek
Vysvetlenie primeraných dostatočných opatrení
Informácie pre vládne žiadosti o údaje
Informácie o vládnych žiadostiach o údaje

7. Je uloženie cookies do môjho zariadenia zmluvnou alebo zákonnou požiadavkou a aké môžu byť následky, ak zabránim ich uloženiu?

Poskytnutie žiadnych cookies nie je zákonnou požiadavkou a ich neposkytnutie teda nemá žiadne negatívne následky s právnym významom pre Vás. Spracúvanie nevyhnutných cookies je však možné považovať za nevyhnutné pre poskytovanie služieb, o ktoré máte záujem, resp. môže ísť o zmluvnú požiadavku. V prípade štatistických a marketingovo-analytických cookies je ich poskytnutie výlučne dobrovoľné a spravuje sa udelením alebo neudelením Vášho súhlasu. Neudelenie tohto súhlasu nemá pre Vás žiadne negatívne následky.

8. Ako využívame cookies pri správe našich profilov na sociálnych sieťach?

Na našich Webstránkach môžu byť dostupné tiež jednoduché prepojenia (linky), ktoré umožňujú okamžité prepojenie medzi našou Webstránkou a našim profilom zriadeným na sociálnej sieti alebo inej platforme (okrem iného Facebook, Instagram, LinkedIn). V týchto prípadoch nejde o aktívne zásuvné moduly (plug-in), ktoré by spôsobovali také spracúvanie údajov, ktoré by si vyžadovalo súhlas od prihlásených, či neprihlásených používateľov týchto sociálnych sietí.

V prípade interakcie s ikonami zobrazujúcimi jednotlivé sociálne siete však môže na strane poskytovateľa sociálnej siete dochádzať k spracúvaniu cookies a osobných údajov, na ktoré nemusíme mať žiadnu kontrolu a vplyv. Za dané používanie cookies nezodpovedáme. Pre viac informácií o spracúvaní cookies je preto potrebné oboznámiť sa s pravidlami ich spracúvania, ktoré zverejnili poskytovatelia sociálnych sietí, ktoré sú ľahko dostupné cez nasledovné odkazy:

V Foaf, s.r.o. zodpovedáme za spracúvanie Vašich dát iba v určitom rozsahu, napríklad ak navštívite náš profil, ak spolu komunikujeme na sociálnej sieti alebo ak na Vás cielime reklamu na sociálnych sieťach. Na našich profiloch na sociálnych sieťach môžeme spracúvať Vaše osobné údaje a cookies na marketingové alebo štatistické účely spoločne s príslušnými prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako tzv. spoloční prevádzkovatelia v zmysle GDPR. Na základe tejto skutočnosti sme povinní Vás informovať o základných častiach dohôd, ktoré sme uzatvorili podľa čl. 26 GDPR:

9. Využívame na našich Webstránkach zásuvné moduly (plugin) tretích strán?
Google

Súčasťou niektorých Webstránok je aj autentifikačný modul od spoločnosti Google, prostredníctvom ktorého sa môžete registrovať a prihlasovať do nášho klientskeho portálu. Pri využívaní tohto spôsobu registrácie a prihlasovania môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou Google na jeho vlastné účely spracúvania, o ktorých informuje v Pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google. Ako dotknutá osoba sa môžete proti tomuto spracúvaniu brániť, vaše právo si je potrebné uplatniť priamo u spoločnosti Google. Foaf, s.r.o. nemá vplyv na rozsah ani spôsob spracúvania takýchto údajov.

Google Analytics

Táto služba od spoločnosti Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladá informácie do súborov cookie a vytvára štatistiky o návštevnosti našich Webstránok. Táto funkcia nie je nevyhnutná na prehliadanie a slúži na monitorovanie výkonu Webstránok a ich zlepšovanie. Pri používaní služby Google Analytics nespracúvame žiadne osobné údaje ani iné identifikátory použiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresa) dotknutých osôb. To však neznamená, že vaše osobné údaje nespracúva spoločnosť Google Inc. ako prevádzkovateľ služby Google Analytics. Hlavným súborom cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor _ga. Viac informácií o typoch súborov cookie používaných spoločnosťou Google Inc. sa dozviete tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en_US alebo v informácicách poskytnutých vyššie.

Okrem vykazovania štatistík o používaní našich webových stránok sa služba Google Analytics spolu s niektorými reklamnými súbormi cookie môže používať na zobrazovanie relevantnejších reklám od spoločnosti Google Inc. (na základe histórie vášho vyhľadávania a aktivít na našich Webstránkach), ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od spoločnosti Google Inc. Služba Google Analytics používa na našich Webstránkach aj súbory cookie na analýzu vášho správania, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa Webstránok (počítač, tablet, smartfón). Spoločnosť Google anonymizuje časť IP adresy koncového používateľa našich Webstránkach hneď po jej získaní, čím sa zvyšuje ochrana Vášho súkromia. Spoločnosť Google Inc. používa informácie získané počas používania Webstránok na vyhodnotenie Vášho používania Webstránok, na poskytovanie správ o činnosti na Webstránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním Webstránok a používaním internetu.

Tomuto spracovaniu údajov službou Google Analytics môžete zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého môžete nainštalovať doplnok prehliadača (k dispozícii na nasledujúcom odkaze): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Kliknutím na tento odkaz sa do vášho internetového prehliadača uloží súbor cookie s možnosťou odhlásenia, ktorý zabráni budúcemu prístupu k údajom pri návšteve Wenstránok. Ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v jej zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en_US.

Apple

Súčasťou niektorých Webstránok je aj autentifikačný modul od spoločnosti Apple Inc., prostredníctvom ktorého sa môžete registrovať a prihlasovať do nášho klientskeho portálu. Aj pri využívaní tohto spôsobu registrácie a prihlasovania môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou Apple na jeho vlastné účely spracúvania, o ktorých informuje v Pravidlách ochrany súkromia zákazníkov Apple. Ako dotknutá osoba sa môžete proti tomuto spracúvaniu brániť, vaše právo si je potrebné uplatniť priamo u spoločnosti Apple. Foaf, s.r.o. nemá vplyv na rozsah ani spôsob spracúvania takýchto údajov.