loader image

AKO TO FUNGUJE


Vytvorili sme platformu pre jednoduché prepojenie rôznych systémov. SOFTYGON je univerzálny jazyk pre každú platformu, ktorá sa naňho napojí.

by Peter Kulcsár Szabó, CEO

softygon-worker

SOFTYGON WORKER A
SOFTYGON PORTAL

SOFTYGON WORKER A
SOFTYGON PORTAL

Softygon worker je mechanizmus, ktorý je schopný spracovať konfiguráciu (univerzálny jazyk pre každú platformu, ktorá sa napojí na Softygon), a na základe konfigurácie sa rozhoduje, kedy a aká akcia má v toku dát vykonať. Softygon worker aktuálne podporuje nasledovné akcie: načíta dáta z externej API, načíta dáta z nahratého súboru, odosiela dáta do externej API, vytvára súbor (možnosť stiahnuť cez Portál alebo odoslať mailom), filtruje dáta, je možná zmena štruktúry dát, pamätá si už synchronizované dáta,

páruje identifikátory medzi dvoma platformami, odosiela SMS notifikáciu, odosiela e-mailovú notifikáciu, zreťazuje toky dát, zastavenie toku (cez portál), odsúhlasenie toku dát (cez portál) a manuálne filtrovaniea editovanie dát (cez portál).

Softygon worker sa spúšťa automaticky (ľubovoľný CRON expression, ktorý povoľuje v intervaloch spustiť synchronizáciu), cez webhooky (API volania z externého systému) alebo manuálne cez portál.

Softygon worker je mechanizmus, ktorý je schopný spracovať konfiguráciu (univerzálny jazyk pre každú platformu, ktorá sa napojí na Softygon), a na základe konfigurácie sa rozhoduje, kedy a aká akcia má v toku dát vykonať. Softygon worker aktuálne podporuje nasledovné akcie: načíta dáta z externej API, načíta dáta z nahratého súboru, odosiela dáta do externej API, vytvára súbor (možnosť stiahnuť cez Portál alebo odoslať mailom), filtruje dáta, je možná zmena štruktúry dát, pamätá si už synchronizované dáta, páruje identifikátory medzi dvoma platformami, odosiela SMS notifikáciu, odosiela e-mailovú notifikáciu, zreťazuje toky dát, zastavenie toku (cez portál), odsúhlasenie toku dát (cez portál) a manuálne filtrovaniea editovanie dát (cez portál).

Softygon worker sa spúšťa automaticky (ľubovoľný CRON expression, ktorý povoľuje v intervaloch spustiť synchronizáciu), cez webhooky (API volania z externého systému) alebo manuálne cez portál.

Softygon portal je nadstavba nad workerom, cez ktorý sa spravujú prepojenia. Cez portál je možné vytvoriť nové prepojenie, upraviť existujúce prepojenie, spustiť tok dát, pozastaviť tok dát, editovať tok dáta a stiahnuť vygenerovaný súbor. V portáli je možné pridať ľubovoľný počet používateľov, spravovať ich roly, zmeniť nastavenia účtu, zmeniť a pridať premenné účtu (možnosť ukladať spoločné dáta pre prepojenia – napr. prihlasovacie údaje). Portál obsahuje Dashboard, kde sú zobrazené rôzne štatistiky. Plánuje sa možnosť vytvoriť prepojenia cez dopredu vytvorené šablóny, kde si klient zadá iba svoje prihlasovacie údaje.

softygon-portal

ČO PONÚKAME

Čítanie dát z externých API

Čítanie dát z externých API

Čítanie dát z externých API

Čítanie dát z nahratého súboru

Čítanie dát z externých API

Vytvorenie súboru

Čítanie dát z externých API

Posielanie dát do externej API

Čítanie dát z externých API

Filtrovanie dát

Čítanie dát z externých API

Zmena štruktúry dát

Čítanie dát z externých API

Párovanie identifikátorov

Čítanie dát z externých API

SMS a emailové notifikácie

Čítanie dát z externých API

Zreťazovanie tokov dát

Čítanie dát z externých API

Flow stop

Čítanie dát z externých API

Pamäť už zosynchronizovaných dát

Čítanie dát z externých API

Zastavenie odsúhlasenie editovanie

SOFTYGON

Softygon je univerzálna platforma pre prepojenie a synchronizáciu dát medzi jednotlivými systémami. Prepojenie fakturácie, skladu, e-shopu, ERP systému, účtovníctva jednoducho online.

Viac o možnostiach využitia Softygon pre Vašu spoločnosť