loader image

PREPOJENIA

woocommerce-logo-prepojenia
woocommerce-logo

Zbieranie dát pre Business Intelligence riešenia

woocommerce-logo

Z faktúry sa vytvorí objednávka v MRP

woocommerce-logo

Synchronizácia objednávok ako faktúra v Profit365

woocommerce-logo

Synchronizácia objednávok ako faktúra v iKROS

woocommerce-logo

Synchronizácia objednávok ako faktúra v omega

woocommerce-logo

Synchronizácia objednávok ako faktúra v alfa+